Radionica o odvajanju otpada

LGBT centar Split vas poziva na besplatnu Radionicu o odvajanju otpada u kući, na kojoj ćete moći istražiti različite načine kako smanjiti, pravilno odvojiti i ponovno upotrijebiti ono što bismo doživljavali kao smeće.

Otpad nije smeće, kako na ekonomskoj tako ni na osobnoj razini. Na radionici ćemo zajedničkim trudom i na primjerima objasniti i istražiti različite principe u procesu gospodarenja otpadom, a posebno one praktične savjete koje svakome od nas mogu postići što veći stupanj održivog ponašanja.
Dotaknut ćemo se “zero waste” pokreta, procesa gospodarenja otpada na lokalnoj razini, aplikacija za pomoć u odvajanju otpada u kući, kućnog kompostiranja i još mnogo toga.

Vidimo se!

Recommended Articles