OBJAVA ZA MEDIJE / LGBT centar izradio Smjernice za inkluzivne politike Grada Splita

Split, 24. siječnja 2024.

Premda je doživjela pozitivne pomake od prve Povorke ponosa 2011. godine, LGBTIQ zajednica u Splitu nije primjereno i ravnopravno uključena u javni, društveni i politički život grada. Značajan broj LGBTIQ osoba svakodnevno se i dalje suočava s nejednakim, diskriminatornim pa i nasilnim tretmanom institucija i pojedinaca a takve “prepreke” imaju snažne negativne posljedice za njihov život, a sam grad Split drže podalje od vrijednosti koje su zajamčene Ustavom i hrvatskim članstvom u Europskoj uniji. Upravo to je ponukalo Platformu LGBT centra Split da izradi paket smjernica za unaprjeđenje javnih politika i osiguravanja dobrobiti LGBTIQ osoba na lokalnoj razini.

Pod punim nazivom “Smjernice za unaprjeđenje javnih politika i rada LGBT centra Split s ciljem osiguravanja dobrobiti LGBTIQ zajednice” nastale su kroz projekt “LGBT centar Split”, financiran sredstvima Fonda za aktivno građanstvo, a temelje se na dvije znanstvene studije – analizi javnih politika Grada Splita i istraživanju potreba LGBTIQ osoba sa splitskog područja. Oba istraživanja vođena su idejom da se utvrdi gdje točno leže problemi za pripadnike rodnih i seksualnih manjina, odnosno da se dokuči što se to u društvu, institucijama i politici neminovno mora mijenjati.
Ono što se prije svega mora promijeniti jest stav lokalnih političara i drugih nadležnih osoba, koje nisu u stanju pojmiti i uvažiti svu problematiku i potrebe ove ranjive skupine. A time i shvatiti važnost otvorenog dijaloga i partnerstva između Grada Splita, Županije splitsko-dalmatinske te drugih institucija s jedne strane i LGBTIQ zajednice s druge strane. Naime, uključivanje LGBTIQ zajednice u procese donošenja političkih odluka, napose u okvirima kulturnih, obrazovnih i socijalnih politika pa i ustanova koje ih provode, jedini je put izgradnje boljeg života za osobe koje ne pripadaju heteroseksualnoj i rodnoj većini.

Poseban fokus smjernica stavljen je na diskriminaciju u školskom okruženju, za koju se u sklopu provedenih istraživanja utvrdilo da je snažno prisutna te da sa sobom nerijetko nosi negativne utječe na osobni razvoj, pa i daljnji obrazovni put mladih LGBTIQ osoba. Unatoč takvim prilikama na lokalnom području, specifični programi u školama koji ciljaju na prevenciju diskriminacije i nasilja prema LGBTIQ mladima još uvijek ne postoje.

Nadalje, pružanje psihološke pomoći u sklopu djelovanja LGBT centra dalo je izniman doprinos životu LGBTIQ osoba, jer one uglavnom zaziru od traženja pomoći u zdravstvenim ustanovama i to zbog neinformiranosti i nerazumijevanja, podozrivosti i osuđivanja “stručnog” osoblja. Tako je kao cilj postavljeno dodatno kapacitiranje psihosocijalnog savjetovališta LGBT centra, a to podrazumijeva zapošljavanje sadašnjih psihoterapeuta koji se mentalnim zdravljem i emocionalnom dobrobiti LGBTIQ osoba bave isključivo volonterski. A to je gotovo nemoguće postići bez podrške lokalnih vlasti.

Kao jedan od važnijih ciljeva smjernica postavljeno je i okupljanje LGBTIQ zajednice. A to podrazumijeva njezin daljnji razvoj kroz edukativne, kulturne, socijalne i zagovaračke programe koji se realiziraju u LGBT centru Split. Takvo prožimanje LGBTIQ osoba s područja Grada Splita i njegove okolice, uz medijsku podršku za promociju takvih programa, najbolji je način borbe protiv negativne slike o LGBTIQ osobama, koja se ponajprije može zahvaliti činjenici da se one uglavnom spominju kroz ideološka, svjetonazorska i politička prepucavanja, te da se i prečesto koriste u dnevno-političke, a i populističke svrhe.

Ovaj paket smjernica sastoji se od 23 smjernice koje su razdijeljene u pet područja: (1) kapaciteti i održivost LGBT centra, (2) nasilje i diskriminacija, (3) mentalno zdravlje i emocionalna dobrobit LGBTIQ osoba, (4) osnaživanje zajednice i jačanje njene pozitivne vidljivosti u javnosti te (5) politička participacija LGBTIQ zajednice. Važno je naglasiti da smjernice nisu osmišljene isključivo s idejom da se odredi odgovornost lokalnih vlasti i javnih institucija, već da se ukaže na potrebu razvijanja partnerskih odnosa radi unaprjeđenja dobrobiti zajednice te izgradnje pravednijeg društva.
“Smjernice za unaprjeđenje javnih politika i rada LGBT centra Split s ciljem osiguravanja dobrobiti LGBTIQ zajednice” nastale su u okviru projekta “LGBT centar Split”, koji je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EPG grantova. Sadržaj Smjernica isključiva je odgovornost partnerskih organizacija (Split Pride, Queer Sport Split, queerANarchive) i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Nikolina Banić / Split Pride
Petar Dukić / Queer Sport Split
Tonči Kranjčević Batalić / queerANarchive

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *